• Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.
 • Massagepraktijk Nicky´s Massage behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Betaling geschiedt direct na afloop van de massage met pin of met een cadeaubon.
 • Nicky´s Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/ of letsel als gevolg van het onvoldoende delen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Nicky´s Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e mailadres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden nooit met anderen gedeeld en beheerd conform de gestelde eisen van de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden voor 50%  aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan.
 • De cadeaubon is niet in te wisselen voor contant geld.
 • De cadeaubon van Nicky´s Massage is 1 jaar geldig na uitgiftedatum.
 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.